Iwee is een stichting van vrouwen van verschillende nationaliteiten, die zich richten op werk, politiek, kennis en informatie.

Iwee wil vrouwen bewust maken van actuele sociale ontwikkelingen met betrekking tot emancipatie. Wij doen dit door een klankbord te zijn voor de media, politiek en beleid. Wij zetten projecten op en ontwikkelen activiteiten, gericht op vrouwen. Zoals empowermentworkshops, creatieve workshops, netwerkbijeenkomsten en lezingen. Ook zetten wij ons in voor de positie van migrantenvrouwen.

Wij doen ieder jaar mee met Prinsessendag, Vrouwenpodium, de Nederlandse Vrouwenraad en Orange the World.