Geweld tegen vrouwen, thuis, op het werk, op straat en online, is een groot maatschappelijk probleem. Het is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt, met veel schadelijke gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor de maatschappij.

Er zijn verschillende vormen van geweld tegen vrouwen:

  • Emotioneel en psychisch geweld
  • Economisch geweld
  • Eer-gerelateerd geweld
  • Fysiek geweld

Emotioneel en psychisch geweld

In Nederland is psychisch geweld nog niet expliciet apart strafbaar. Daders worden vooral vervolgd als het gebeurt in combinatie met fysiek of seksueel geweld. Dit betekent dat partners, werkgevers, of collega’s vrouwen dagelijks kunnen treiteren, intimideren en bedreigen. Zonder enige strafrechtelijke consequentie. Bij partnergeweld wordt de psychische en emotionele kant van het geweld onderbelicht in het strafproces. Aangifte wordt vaak pas gedaan wanneer er ook sprake is van fysiek geweld.

Hoe maak je psychische mishandeling aantoonbaar? In het geval van partnergeweld is het belangrijk om concreet bewijsmateriaal te verzamelen, in de vorm van filmpjes of tekstberichten.

Economisch geweld:

Bij economisch geweld ben je financieel afhankelijk, bijvoorbeeld van je partner of familie. Dit komt veel voor in verschillende culturen. Slachtoffers van economisch geweld mogen bijvoorbeeld niet werken of moeten loon inleveren. Economisch geweld kan variëren van sabotage op studiegebied (iemand doet er alles aan om te voorkomen dat een vrouw zich ontwikkelt), tot het maken van schulden op naam van het slachtoffer.

Als je uit een problematische relatie wil stappen, dan kost dat geld. Het is een groot probleem als je dan geen toegang hebt tot een bankpas. Daarnaast heeft het emotionele gevolgen. Je wordt klein gehouden als je niet de beschikking hebt over geld of niet mag bepalen waaraan je het uitgeeft. Onderschat het effect daarvan niet.

Een einde aan alle geweld tegen vrouwen

Seksueel geweld

Psychisch geweld

Orange the World verlicht grote gebouwen met oranje licht, om aandacht te vestigen op het geweld tegen vrouwen.

IWEE organiseert demonstraties om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen.