Diversiteit is geen trend, het is een mindset.

Het gaat over hoe we elkaar, organisaties en de wereld bekijken. Diversiteit heeft de kracht om mensen te verbinden en bij elkaar te brengen.

De begrippen diversiteit en inclusiviteit worden nogal eens door elkaar gebruikt, maar betekenen niet hetzelfde. Je kunt een heel diverse organisatie zijn, zonder inclusief te zijn. Diversiteit draait om verschillen in mensen, van leeftijd tot gender en van seksualiteit tot etnische achtergrond. Inclusiviteit gaat over hoe je met die verschillen omgaat en of iedereen zich ergens ook daadwerkelijk thuis voelt.

Diversiteit en inclusiviteit

Wil je diversiteit en inclusiviteit als thema? Hoe kan je dit continue door blijven ontwikkelen? Speciaal voor organisaties die ambities willen omzetten naar concrete acties of diversiteit en inclusiviteit verder willen door ontwikkelen. Wij geven lezingen, trainingen, workshops en hebben persoonlijke coachings programma’s, waarin we werken aan de volgende onderwerpen:

  • Hoe kunnen we inclusief werken
  • Inclusieve omgang en communicatie
  • Hoe werken we aan een inclusieve organisatiecultuur?
  • Op welke wijze kunnen managers vorm geven aan inclusief leiderschap?
  • Welke doelen passen bij een diversiteitsbeleid?