Maatschappelijke positie van vrouwen

Wat is de positie van de vrouw in Nederland?

Vrouwen zijn nog steeds fors ondervertegenwoordigd in de politiek. Op economisch vlak krijgen vrouwen minder kansen dan mannen. Ook zijn ze vaker het slachtoffer van geweld. Oorzaken zijn discriminatie en een ondergeschikte positie ten opzichte van mannen.

Om de sociaaleconomische positie van vrouwen te verbeteren en het aandeel vrouwen in de top te vergroten, is timing in een vrouwenleven een cruciale factor. De investering die gedaan wordt om carrière te maken, valt voor vrouwen immers samen met de vruchtbare periode. Het is van belang dat vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Onderwijs speelt een belangrijke rol in het vergroten van kansen en mogelijkheden.

Vrouwen in medisch onderzoek

Binnen het medisch onderzoek is lange tijd weinig aandacht geweest voor vrouwen en vrouwspecifieke aandoeningen. Mannen waren de norm bij wetenschappelijk onderzoek. Maar vrouwen hebben andere ziekteverschijnselen dan mannen. Waardoor ze kans hebben om verkeerd gediagnostiseerd te worden of niet de juiste medicatie te krijgen. Ook worden vrouwen in de overgang vaker onterecht met een burn-out gediagnostiseerd, omdat artsen hun klachten niet herkennen. Kan gendersensitieve medische technologie, waarmee betere diagnose en therapie mogelijk is, zorgen voor verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen? Dat is een belangrijke vraag.

Hoe verdelen Nederlanders zorg- en werktaken? Hoeveel vrouwen hebben een topfunctie? Hoe kijken vrouwen en mannen aan tegen carrière maken, deeltijdwerken, en zorg voor gezin en huishouden?

Vrouwen werken minder dan mannen en het aandeel vrouwen “in de top” is nog altijd gering, vergeleken met mannen. Op de jaarlijkse Global Gender Gap ranglijst van het World Economic Forum stond Nederland op de 38ste plaats. De voornaamste redenen voor de lage score zijn de lage politieke en economische participatie van vrouwen. Het Rathenau instituut publiceerde eerder een factsheet waarin te lezen is dat slecht 24% van alle hoogleraren vrouw is. Ook in andere sectoren, zoals het bedrijfsleven, is het aandeel vrouwen in topfuncties laag.